O všem, co hýbe mým světem

Mein Bild
Innsbruck, Tirol, Austria
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."
~ Zig Zigar ~

"Nerozebírejte pořád, čeho všeho můžete jednou dosáhnout. Raději přemýšlejte, jak moc můžete milovat to, co právě teď děláte."
~ Leo Babauta ~

3. Juni 2012

Mor tisíciletí? Mobilní telefony... část 5.

Žaloby na mobilní operátory
V současné době existuje sedm hromadných žalob, které byly podány na výrobce mobilních
telefonů a které jsou aktivní. Na podzim 2005 bylo pět těchto případů přezkoumáno Nejvyšším
soudem, protože odvětví mobilních telefonů zažádalo, aby byly odmítnuty.

Nejvyšší soud nicméně rozhodl, že existuje dostatek důkazů, aby tyto případy pokračovaly. Tyto případy jsou v současné době v aktivním procesu a prokousávají se právním systémem. Navíc existuje řada
aktivních individuálních případů, kde údajně došlo ke vzniku rakoviny mozku v důsledku
používání mobilních telefonů.

Jeden případ náhrady pracovníkovi v Kalifornii již byl rozhodnut ve prospěch žalujícího. Soud
rozhodl, že existují přímé důkazy, že mozkový nádor žalobce byl způsoben nadměrným
používáním mobilního telefonu při své práci. Tato žena svůj spor vyhrála. Není pochyb, že to
ustaví důležitý precedent pro následující případy.
Odvětví mobilní telefonie nemá žádné pojiště
Je zajímavé, že pojišťovnictví nyní vyřadilo kompenzace za zdravotní rizika z pojiště
zodpovědnosti za výrobek u produktů odvětví mobilních telefonů. To donutilo odvětví mobilních
telefonů pojišťovat se samo. Důsledkem je, že odvětví mobilních telefonů nemá žádnou pojistku
na krytí ztrát plynoucích z jakéhokoliv soudního sporu o náhradu. Jakmile jejich peníze dojdou,
nezbudou již žádné na zaplacení soudu. Když je Lloyds of London odmítá pojistit, nevzdává se
tučných prémií jen tak bezdůvodně. Očividně cítí, že riziko je příliš velké.
Nové kontrakty Verizon
Pohřbena v drobném textu nových kontraktů Verizon je klauzule, kterou zákazník podepisuje,
která uvádí, že zákazník souhlasí, že nebude žalovat výrobce mobilního telefonu za jakékoliv
tělesné poškození nebo újmu. Zákazník také souhlasí, že se nezúčastní žádné hromadné žaloby.
Doporučení: dopřejte si času a přečtěte si svůj kontrakt. Dvakrát si rozmyslete, než ho podepíšete.
Odvětví mobilní telefonie je v prekérní situaci
Odvětví mobilních telefonů se nachází v obtížné pozici. Vehementně odmítalo, že existují
zdravotní problémy způsobené radiací mobilních telefonů. Neustále jsou zveřejňovány vědecké
studie, které říkají něco jiného. Takže proč si odvětví mobilních telefonů prostě nenakoupí
dostupnou bezpečnou technologii, která by učinila používání mobilních telefonů bezpečným?
Pokud by se tak stalo, bylo by to připuštěním viny, nebo připuštěním že mohou existovat
zdravotní problémy způsobené používáním mobilních telefonů. Doplnění této technologie by
jejich vinu podtrhlo a okamžitě by prohráli všechny žaloby, minulé i současné. Takže společnosti
nemají na výběr a nezbývá jim než popírat existenci jakýchkoliv problémů.
Pozice vlády
Můžete navštívit internetovou stránku FDA a přečíst si tam pozici vlády k celé této problematice.
Nicméně nejlépe je to shrnuto v tomto citátu vzatého přímo z internetové stránky FDA:
„Dostupné vědecké důkazy neukazují, že jakékoliv zdravotní problémy jsou spojeny s používáním
bezdrátových telefonů. Nicméně neexistují žádné důkazy, že bezdrátové telefony jsou naprosto
bezpečné.“ Jak je to z důvěryhodností? Cítíte se po tomto výroku ohledně mobilních telefonů
zcela v bezpečí? Neměla by FDA žádat o průkazné studie, že jsou mobilní telefony bezpečné?
Zde je důvod, proč toho vláda veřejně ohledně bezpečnosti mobilních telefonů příliš neřekne.
Mobilní telefony jsou velký byznys. Akcie telekomunikačních společností tvoří velkou část
našeho finančního trhu. Jakákoliv zmínka o problému s bezpečností by způsobila katastrofický
propad akciového trhu. Zadruhé, volání mobilními telefony je druhým největším příjmem
federální vlády od spotřebitelů. Pouze benzín vytváří více příjmů. Představte si, co by se stalo,
kdyby FDA nebo FCC vydala prohlášení, že by u mobilních telefonů mohl existovat bezpečnostní
problém. Výprodej těchto akcií by byl obrovský. Akciový trh by se propadl. Vláda by ztratila
důležitý zdroj příjmů a naše ekonomika by byla ochromena. Takové oznámení by bylo
katastrofické. Takže vláda se bude velmi zdráhat vydat k této problematice jakékoliv prohlášení,
varování nebo doporučení, že mobilní telefony mohou představovat riziko.
Lekce z historie
Pamatujte, že trvalo desítky let, než vláda zareagovala na dřívější varování ohledně tabáku,
azbestu a rentgenového záření. Mobilní telefony tu nejsou příliš dlouho a tato technologie je
relativně nová. Nicméně může nám prospět, když se v rychlosti podíváme na historii a poučíme se
z ní.
Historie u tabáku:
n Zdravotní následky byly poprvé probírány v r. 1856 v lékařském časopisu Lancet
n Dr. Isaac Adler tvrdil, že rakovina plic souvisí s kouřením, v r. 1912
n Britský lékařský časopis zveřejnil v r. 1950 studii, která zjistila, že kuřáci dostanou
rakovinu plic 50 krát pravděpodobněji
Teprve v r. 1997 tabákové společnosti souhlasily hradit zdravotní náklady související s
kouřením
Historie rentgenového záření:
n Thomas Edison si povšiml škod způsobených rentgenovým zářením v r. 1896
n Edisonův asistent zemřel na expozici rentgenovému záření v r. 1904
n V obchodech s v r. 1930 obuví byly používány fluoroskopy, aby se vidělo, že boty dobře
padnou
n V r. 1934 byla zveřejněna smrt více než 200 radiologů na rakovinu způsobenou
radioaktivitou
n V r. 1949 byla probírána radiační úroveň fluoroskopů
n V r. 1990 bylo zjištěno, že riziko rakoviny v důsledku radiace je pětkrát vyšší, než se dříve
myslelo
Historie azbestu:
n Inspektor britské továrny varoval před škodlivostí azbestu v r. 1898
n Studie na krysách vyvolala otázky ohledně škodlivých důsledků azbestového prachu, v r.
1911
n V r. 1918 odmítly americké pojišťovny vypořádávat nároky pracovníků v odvětví azbestu
n Od r. 1935 a r. 1949 byla u pracovníků v odvětví azbestu hlášena rakovina plic
n V r. 1989 byl azbest v USA konečně zakázán
Není pochyb, že EMR a radiace mobilních telefonů jsou potenciální karcinogeny. Důkazy na
podporu toxicity a karcinogenity radiace mobilních telefonů jsou zdrcující. Současné
bezpečnostní normy jsou archaické a neupravují problematiky, které vytvořila současná
technologie. Jak je vidět z těchto historií, trvalo mnoho, mnoho desetiletí a vyžádalo si to
bezpočet obětí, než jsme se začali těmito karcinogeny řádně zabývat. Radiace mobilních telefonů
je mnohem větší toxin, než tabák, rentgenové záření nebo azbest, díky počtu lidí, kteří používají
mobilní telefony a bezdrátovou technologii. V důsledku toho je počet lidí, kteří jsou tím zasaženi,
enormní. Nemáme příliš času čekat, než naše vláda nebo průmysl dojdou pochopení, že existuje
problém. Víme, že se budou zdráhat něco takového připustit. Rozumná opatření je třeba
podniknout okamžitě. Důkazy máme před očima. Výzkumné studie nám říkají, že je tu problém.
Nemůžeme čekat, až průmysl a vláda budou nuceni to připustit. To jsme udělali u tabáku,
rentgenového záření a azbestu.
Otázka zní takto. Jste ochotni vidět tento problém takový, jaký opravdu je? Pokud ano, jste
ochotni podniknout potřebná opatření a učinit vše možné, abyste ochránili sebe a svoji rodinu
před tímto toxinem, který je všude?
Průvodce ochranou a prevencí
Co můžeme udělat, abychom se ochránili? Jaké kroky je třeba podniknout, abychom
minimalizovali svoji expozici a riziko? Protože bezdrátová technologie tu zůstane, je třeba
k problému ochrany přistupovat dvěma způsoby. Zaprvé, je třeba podniknout opatření, abychom
maximalizovali odolnost těla vůči poškození ze strany EMR. To lze udělat posílením našeho
biopole a imunitního systému, aby lépe odolávaly negativním dopadům elektromagnetického
ření. Zadruhé, expozice EMR musí být minimalizována, aby se snížilo riziko.
Zde je pár věcí, které lze udělat okamžitě.
Zvyšte odolnost vůči poškození EMR:
1. Dobrá výživa je klíčová pro tvorbu silného imunitního systému, který dokáže odolávat
následkům elektroznečištění. Jezte zdravé jídlo. Sem patří pojídání čerstvého organického
ovoce a zeleniny každý den. Doporučuje se pět až devět porcí čerstvého organického
ovoce a zeleniny denně.
2. Pokud jíte maso, jezte maso bez hormonů, kdykoliv je to možné. Vyhněte se rybám
z farem.
3. Zavodňujte se řádně. Pijte kvalitní lahvovou nebo filtrovanou vodu. Používejte skleněné a
keramické obaly, kdekoliv je to možné. Kvalitní voda je klíčová kvůli energii a kvůli
řádné detoxikaci. Jako jednoduché pravidlo vydělte tělesnou váhu dvěma. To je počet uncí
vody denně, které by normální zdravý jedince měl konzumovat.
4. Berte denně vysoce kvalitní multivitaminy/multiminerály.
5. Berte denně větší dávky antioxidantů, abyste neutralizovali volné radikály vytvářené
EMR.
6. Berte denně oleje s omega-3, jako rybí olej. Minimální dávka je 3000 mg denně.
7. Berte před spaním melatonin, 2-4 mg, ve formě pod jazyk.
8. Cvičte 5 dní týdně nejméně po 20 minut.
9. Minimalizujte svoji expozici syntetickým chemikáliím, rozpouštědlům, čistidlům a
kosmetice. Tyto produkty jsou plné škodlivých chemikálií, které poškozují vaše tělo.
Vyhněte se používání pesticidů a insekticidů kdekoliv je to možné.
Zdravým jídlem a cvičením se posílí biopole a imunitní systém. To bude minimalizovat škodlivé
účinky EMR a expozice radiaci mobilních telefonů. Zdravé jídlo a řádné zavodňování také
umožní rychlejší opravy již způsobených škod.
Minimalizujte expozici, abyste snížili rizika
1. Kdekoliv je to možné, vyhněte se jakémukoliv typu zařízení bezdrátové komunikace, jako
mobilním telefonům, bezdrátovým telefonů a WiFi spojení.
2. Když kupujete mobilní telefon, kupte si takový, který má funkci „hlasitého odposlechu“.
Používejte tuto funkci kdykoliv mluvíte a držte telefon od hlavy a těla, kdykoliv je telefon
zapnutý nebo je v pohotovostním režimu.
3. Používejte „trubičkovou“ náhlavní soupravu, pokud váš mobilní telefon nemá funkci
hlasitého odposlechu. Ne každá náhlavní souprava bude fungovat. Musí to být
„trubičková“ náhlavní souprava.
4. Vypínejte mobilní telefon, když ho nebudete používat, a nespěte s mobilem na nebo blízko
postele. Mobilní telefon emituje v pohotovostním režimu signál, i když nemluvíte.
5. Držte mobilní telefon nejméně 12-15 centimetrů od hlavy, vždy. Nenoste mobilní telefon
blízko těla, jako v kapse nebo na opasku.
6. Nemluvte mobilním telefonem nebo bezdrátovým telefonem, pokud jste těhotní, nebo u
sebe máte nemluvně nebo malé dítě.
7. Vyhněte se technologii vyspělejší bezdrátové komunikace, či DECT. Ta je často
nejsilnějším zdrojem radiace v domácnosti. Telefony DECT emitují záření nepřetržitě,
nejen když je telefon používán.
8. Nemluvte mobilním telefonem v autě, vlaku, autobusu, v letadle nebo v metru. Tyto
uzavřené oblasti hromadí radiaci a následně se expozice stává v tomto uzavřeném
kovovém prostředí vyšší. Také brání signálu, takže váš mobilní telefon musí používat
vyšší výkon, aby udržel spojení.
9. Používejte klasické telefony s dráty. Odstraňte bezdrátové telefony a WiFi vybavení ze
svého domova a pracovního prostředí.
10. Používejte drátové připojení k internetu, namísto bezdrátových routek. Pokud musíte
používat bezdrátový router, na noc, nebo pokud se nepoužívá, ho vypněte.
11. Věnujte pozornost čárkám síly signálu na displeji mobilního telefonu. Mobilní telefon
nepoužívejte, když je signál slabý. Čím slabší signál, tím vyšší výkon je potřeba pro
udržení spojení. Pokud možno používejte mobilní telefon v otevřeném prostoru.
12. Držte notebooky od těla a neprovozujte notebook, když ho máte na klíně. Seďte dále od
počítačových monitorů a obrazovek, jak je to jen možné.
13. Držte během spánku elektronická zařízení, jako budíky, rádia a bezdrátové telefony,
nejméně dva metry od své hlavy.
14. Vyhněte se vodním postelím, elektrickým dečkám a kovovým rámům postele.
15. Používejte gaussmetr pro měření elektrického pole uvnitř elektromobilů. Velké elektrické
kabely často probíhají přímo pod sedadlem řidiče.
16. Preferujte ve svých komunitách používání optických kabelů, místo bezdrátových sítí.
17. Noste osobní ochranné zařízení na posílení biopole svého těla a zvyšte svoji odolnost vůči
radiaci kolem vás.
18. Nainstalujte si intervenční technologie a prevenční technologie, které „zamaskují“ nebo
napodobí informace přenášející rádiovou vlnu, aby ji nedetekoval tělo. Ty by měly být
nainstalovány na všech elektrických a elektronických zařízeních, elektrických obvodech,
spotřebičích, mobilních telefonech a bezdrátových telefonech ve vašem domově, kanceláři
a podniku.
Pokud si nejste jisti, jaký typ zařízení použít, nebo jaký typ technologie funguje, rád se o
své informace a názory z výzkumu a textů, které mám o dostupné technologii, s vámi
podělím.
Bezdrátová technologie je možná největším pohodlím naší doby. Přesto je také největším
toxinem, který jsme kdy vytvořili. Děkuji vám za váš zájem a ochotu dozvědět se o tomto
rostoucím problému naší společnosti něco víc. Vzdělávejte se a chraňte své blízké. A prosím
přidejte se ke mně a informujte lidi z vašeho okruhu vlivu. Vaše otázky a komentáře jsou vítány a
můžete mne kontaktovat.
Passionate about health,
Lynn Quiring, RPh, CCN, NMD
Logical Health LLC
1163 E. Geronimo Place
Chandler, AZ. 85225
480-275-5915
lynnquiring@msn.com
English: Navštivte můj blog na http://cellphoneradiationusa.blogspot.com

Odkazy
1. Jour Am Med Assoc. Jan 2001; Wire Technology Research, Second State of the Science
Colloquium.
2. Lai H, Singh NP, “Acute low-intensity microwave exposure increases DNA single-strand
breaks in rat brain cells”, Bioelectromagnetics 1995; 16:207-210.
3. Salford LG, Sturesson K, Eberhardt JL, Persson BR, “Permeability of the blood-brain
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at
8, 16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech 1994; 27(6):535-542.
4. Agarwal A, “Relationship between cell phone use and human fertility: An observational
study”, presentation P-398, October 23, 2006, 62nd Annual Meeting of the American
Society for Reproductive Medicine (ASRM), New Orleans, October 21-25, 2006.
5. Henderson M, “Mobiles may decrease men’s fertility”, October 23, 2006,
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article610494.ece
6. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Mild KH, Morgan LL, “Long-term use of cellular
phones and brain tumours: increased risk associated with use 10 years”, Occup Environ
Med 2007;64:626-632.
7. Graham C, Cook MR, Gerkovich MM, Sastre A, “Examination of the melatonin
hypothesis in women exposed at night to EMR or bright light”, Environ Health Perspect
2001 Dec; 109(suppl 6):911-933.
8. Klieesen, Michael, Spanish Neuro-Diagnostic Research Institute, Marbella, Spain.
9. “The child scrambler–What a mobile can do to a youngster’s brain in 2 minutes”, UK
Sunday Mirror, April 1, 2004.
10. Hardell L, op cit.
11. Becker, Robert O, MD, Cross Currents: The Promise of Electromedicine, the Perils of
Electropollution, Jeremy P. Tarcher, New York, December 1989, 1st ed.
12. Olsen J, Nielsen A, Schulgen G. “Residents near high voltage facilities and risk of cancer
in children”, British Medical Journal 1993;307:891-895.
13. Salford, op. cit.
14. Gandhi G A. “Genetic damage in mobile phone user: some preliminary findings”, Indian J
Hum Genet. 2005;11:99-104.
15. Sobel E, Dunn M, Davanipour Z, Qian Z, Chui H. “Elevated risk of Alzheimer’s disease
among workers with likely electromagnetic field exposure”, Neurology 1996;47(6):1594-
1600.
16. Mariea T, Carlo G. “Wireless Radiation in the Etiology and Treatment of Autism: Clinical
Observations and Mechanisms”, Australasian Journal of Clinical Environmental
Medicine 2007; 26(2):3-7.
17. Noonan C, Reif J, Yost M, Touchstone J. “Occupational exposure to magnetic fields in
case-referent studies of neurodegenerative diseases”, Scand J Work Environ Health 2002;
28:42-44.
18. Savitz D, Liao D, Sastre A, Kleckner R. “Magnetic field exposure and cardiovascular
disease mortality among electric utility workers”, Am J Epidemiology 1999; 149:135-142.
19. Sandyk R, Anastasiadis P, Anninos P, Tsagas N. “The pineal gland and spontaneous
abortions: implications for therapy with melatonin and magnetic field”, Int J Neuroscience
1992; 62(3-4):243-250.
20. Khurana V. http://canberra.yourguide.com.au/news/local/general/mobiles-may-be-deathsentence/
1210628.html March 2008.
21. Schuz J, Grigat J, Brinkmann K, Michaelis J. “Residential magnetic fields as a risk factor
for childhood acute leukemia: Results from a German population-based case-control
study”, Int J Cancer 2001; 91:728-735.
22. Freiburger Appeal. Umwelt.medizin.gesellschaft. 2003; 35-36.
http://www.igumed.de/images/fa_1_03.pdf
23. Verkasalo P, Kaprio J, Varjonen J, Romanov K, Heikkila K, Koskenvuo M. “Magnetic
fields of transmission lines and depression”, Am J Epidemiology 1997; 146(12):1037-
1045.
24. Szmigielski S, Bielec M, Lipski S, Sokalska G. “Immunological and cancer related
aspects of exposure to low level microwave and radiofrequency fields”, Modern
Bioelectricity. Marcel Bekker, New York. 1988;861-925.
25. Salford L, Brun A, Eberhardt J, Malmgren L, Persson B. “Nerve cell damage in
mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones”, Environ
Health Perspect 2003 June; 111(7):881-883.
26. Lai, H. “Neurological effects of radiofrequency electromagnetic radiation in Advances in
Electromagnetic Fields in Living Systems”, 1994. (JC Lin, Ed.) Plenum Press, New York.
27. 27.Savitz D, Checkoway H, Loomis D, “Magnetic field exposure and neurodegenerative
disease mortality among electric utility workers”, Epidemiology 1998; 9:398-404.
28. Freiburger Appeal. Umwelt.medizin.gesekkschaft. 2003; 35-36.
http://www.igumed.de/images/fa_1_03.pdf
29. Johnson-Liakouris A, “Radiofrequency Sickness in the Lilienfeld Study:an effect of
modulated microwaves”, Arch Environ Health 1998, 53:236-238.
30. Agarwal A, Deepinder F, Sharma R, Ranga G, Li J, “Effect of cell phone usage on semen
analysis in men attending infertility clinic: an observational study”, Fertil Steril 2007,
May 3.
31. Braune S, Reidel A, Schulte-Monting J, Raczek J, “Influence of a radio-frequency
magnetic field on cardiovascular and hormonal parameters of the autonomic nervous
system in healthy individuals”, Radiat Res 2002; 158:352-356.
32. Lai H, Singh H. “Single and double strand DNA breaks in rat brain cells after acute
exposure to radiofrequency electromagnetic radiation”, Int J Radiat Biol 1996; 69:513-
521.
33. Salford L, Brun A, Sturesson K, Eberhardt J, Persson B. “Permeability of the blood-brain
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at
8,16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech 1994;27(6):535-542.
34. Graham C, Cook M, Gerkovich M, Sastre A. “Examination of the melatonin hypothesis in
women exposed at night to EMR or bright light”, Environ Health Perspect 2001 May;
109(5):501-507.
35. Graham C, op. cit.
36. Harland J, Lee M, Levine G, Liburdy R. “Differential inhibition of tamoxifen’s oncostatic
functions in a breast cancer cell line by 12 mG magnetic field”, Electricity and Magnetism
in Biology and Medicine, Bersani F (ed.), Plenum Press, Bologna, Italy, 1998.
37. Wilson B, Anderson L, Hilton D, Phillips R. “Chronic exposure to 60-Hz electric fields:
Effects on pineal function in the rat”, Bioelectromagnetics, 1981; (2):371-380.
38. Salter, Chuck. “At One With Our Cells”, Fast Company, 104; April 2006
39. Davis S, et al. “Night Shift Work, Light at Night”, Journal of the National Cancer
Institute Oct. 17, 2001; 93(20): 1557-1562.
40. Robien K, Cutler G, Lazovich D. “Vitamin D intake and breast cancer risk in post
menopausal women: the Iowa Women’s Health Study”, Cancer Causes Control 2007
Sept; 18(7):775-82, epub 2007 June 5, PMID: 17549593.
41. Furio A, Brusco L, Cardinali D. “Possible therapeutic value of melatonin in mild cognitive
impairment: a retrospective study”, Journal of Pineal Research Nov 2007; 43(4): 404-
409.
42. Masami I, Nitta H, Kabuto M. “Magnetic fields of 50 Hz at 1.2 uT as well as 100 uT cause
uncoupling of inhibitory pathways of adenylyl cyclase mediated by melatonin 1a receptor
in MF-sensitive MCF-7 cells”, Carcinogenesis 2001 July; 22(7): 1043-48.
43. Srinivasan V, Spence D, et al. “Melatonin, environmental light, and breast cancer”, Breast
Cancer Res Treat 2007 May 31; PMID: 17541739.
44. Coogan P, Clapp R, Newcomb P, Wenzl T, Bogdan G, Mittendor R, Baron J,
Longanecker M. “Occupational Exposure to 60-Hz Magnetic Fields and Risk of Breast
Cancer in Women”, Epidemiology 1996 Sep; 7(5): 459-64.
45. Demers P, Thomas D, Rosenblatt K, et al. “Occupational Exposure to Electromagnetic
Fields and Breast Cancer in Men”, Am J Epidemiology 2003 Apr 15; 157(8):683-91.
46. Agarwal A, Deepinder F, Sharma R, Randga G, Li J. “Effect of cell phone usage on semen
analysis in men attending infertility clinic: an observational study”, Fertil Steril. 2007
May 3.
47. Ibid.
48. Ibid.
49. Salford L, Brun A, Eberhardt J, Malmgren, Persson B. “Permeability of the blood-brain
barrier induced by 915 MHz electromagnetic radiation, continuous wave and modulated at
8, 16, 50 and 200 Hz”, Microsc Res Tech. 1994; 27(6):535-542.
50. Redelmeier D, Tibshirani R. “Association between cellular telephone calls and motor
vehicle collisions”, New England Jour Med. 1997 Feb.13; 336(7): 453-458.
51. Braune S, Wrocklage C, Raczek J, Gailus T, Lucking C. “Resting blood pressure
increased during exposure to a radio-frequency electromagnetic field”, Lancet 1998;
351:1857-1858.
52. Li D, Odouli R, Wi S, et al. “A population-based prospective cohort study of personal
exposure to magnetic fields during pregnancy and the risk of miscarriage”, Epidemiology
2002; 13:9-20.
53. British Consumer Association, April 2000.
54. http://reviews.cnet.com/4520-6454_7-5140288-1.html
55. Hardell L, Carlberg M, Soderqvist F, Mild KH, Morgan LL, “Long-term use of cellular
phones and brain tumours: increased risk associated with use 10 years”, Occup Environ
Med 2007;64:626-632.
56. Schulz J, et al. “Radiofrequency Electromagnetic Fields Emitted from Base Stations of
DECT Cordless Phones and the Risk of Glioma and Meningioma, (Interphone Study
Group)”, Radiation Research, 2006 Jul; 166(1).
57. “Concerns of the Residents of Ouruhia Regarding the Radio Tower at 123 Lower Stux
Road, Christchurch, New Zealand.” Prepared for Christchurch City Council, Context (NZ)
Scientific Services, pg. 2, October 20, 1998.
58. “Study on Health Effects of the Shortwave Transmitter Station of Schwarzenburg, Berne,
Switzerland.” The Federal Office of Energy, August, 1995.
59. http://omega.twoday.net/stories/1616128
60. Ibid.
61. Hocking B, Gordon I, Grain H, Hatfield G. “Cancer Incidence and Mortality and
Proximity to TV Towers”, MJA 1996; 165:601-605.
62. 62.Abdel-Rassoul, et al. “Neurobehavioral Effects Among Inhabitants Around Mobile
Phone Base Stations”, Neurotoxicology 2006 Aug 1.
63. Lsscher W. Institute of Pharmacology, Toxicology and Pharmacy of the Veterinary School
of Hanover, Germany.
64. International Association of Fire Fighters 2004 Convention, Boston, MA. August 17,
2004. Resolution No. 15.
65. Feychting M, Ahlbom A. “Magnetic Fields and Cancer in Children Residing Near
Swedish High Voltage Power Lines”, Am J Epidemiology 1993; 138:467-481.
66. Lai, H. “Neurological Effects of Radiofrequency Electromagnetic Radiation Relating to
Wireless Communication Technology”, Bioelectromagnetics Research Laboratory, Dept.
of Engineering, University of Washington, Seattle, Washington. Paper presented at the
IBC-UK Conference: Mobile Phones – Is there a health risk? Sept. 16-17, 1997, Brussels,
Belgium.


Zdroj:
http://www.knihy-a.cz/18926/mor-tisicileti-mobilni-telefony

© 2008 Logical Health LLC. Všechna práva vyhrazena.
Překlad a publikace v českém jazyce: Internetový portál WWW.OSUD.CZ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Sleduj můj blog!

Translate

中文(简体) Português English (US) Français Deutsch Italiano 日本語 한국어 Русский Español