O všem, co hýbe mým světem

Mein Bild
Innsbruck, Tirol, Austria
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."
~ Zig Zigar ~

"Nerozebírejte pořád, čeho všeho můžete jednou dosáhnout. Raději přemýšlejte, jak moc můžete milovat to, co právě teď děláte."
~ Leo Babauta ~

3. Juni 2012

Mor tisíciletí? Mobilní telefony... část 4.

A co vysílače mobilních telefonů?
Podle odhadů existuje 1,3 milionu antén základních stanic instalovaných na věžích a střechách na
celém světě. A je jich instalováno stále více, aby se zvýšilo pokrytí a mohly se používat nové
aplikace, čímž oceán elektroznečištění, kterému jsme vystaveni, nadále zhoustne. Mobilní věže a
antény vyrůstají všude.
Ve Spojených státech je nyní zapojených více než 1,947,000 věží a antén.
Věže jsou struktury, na kterých jsou umístěny antény, a na jednu věž může být umístěno mnoho
antén. Anténa je oním emitentem rádiového signálu. Antény jsou umísťovány nejen na věžích, ale
také na hasičských stanicích, kostelích, školách, hřbitovech a dokonce i v našich národních
parcích. Věděli jste, že existuje mobilní věž poblíž Old Faithful v Yellowstonském parku? A aby
vypadaly v prostředí esteticky, jsou tyto anténní věže často maskovány. Není nic neobvyklého
uvidět na jihozápadě věže mobilních telefonů vypadající, například, jako palmy. Tyto věže a
antény jsou také často skryté, na místech jako věže kostelů, nebo jsou umístěny na střechy, kde je
nelze vidět. Nemohli jste v noci v hotelu dobře spát? Možná, že byla na střeše skrytá anténní věž.
Jak bylo vysvětleno dříve, každá věž mobilních telefonů emituje svůj signál v kruhovém vzoru,
který, byl-li by viditelný, by vypadal jako okvětí. Jinými slovy, tento vzor se šíří v 360° od věže,
v kruhu. Tento „kruh“ kolem věže se nazývá „buňka“, a zde má původ výraz „buňka“ u mobilních
telefonů (cell phone – buňkový telefon). Když jste pod deštníkem „buňky“, máte dobrý signál.
Když jste mimo tuto oblast buňky, je příjem slabý. Věže mobilních telefonů jsou pak
rozmísťovány po celé zemi tak, aby se tyto „buňky“ vzájemně překrývaly, aby, ideálně, nebylo
nikde žádné nepokryté místo.
Studie ukazují na nepříznivé zdravotní následky vysílačů mobilních
telefonů
Níže je uvedeno šest studií, které prokázaly výrazné nepříznivé zdravotní dopady na lidi žijící
v blízkosti věží mobilních telefonů.
1. Santini a kol. našel závažné zdravotní problémy u lidí žijících do 300 metrů od základní
stanice pro mobilní telefony, či věže. Na základě studie bylo doporučeno, aby základní
stanice mobilních telefonů nebyly umísťovány blíže, než 300 metrů od zalidněných
oblastí. Pathol Biol (Paříž) 2002; 50:369-373
2. Studie holandská organizace aplikovaného vědeckého výzkumu s názvem „Účinky
radiofrekvenčních polí globálního komunikačního systému na zdraví a kognitivní funkce
lidských subjektů s a bez subjektivních potíží“ našla výrazné dopady na lidské zdraví,
včetně bolestí hlavy, svalové únavy, bolestí a závratí, způsobené emisemi věží, které byly
značně pod „bezpečnou“ úrovní.
3. Gerd, Enrique, Manuel, Ceferino a Claludio provedli španělskou studii s názvem
„Mikrovlnný syndrom“ a zjistili závažné škodlivé zdravotní dopady na ty, kteří žijí
v blízkosti základních stanic mobilních telefonů. Závažným následkům patřila únava,
tendence k depresím, poruchy spánku, obtíže se soustředěním a kardiovaskulární
problémy.
4. V izraelské studii, zveřejněné v International Journal of Cancer Prevention, sv. 1, č. 2,
duben 2004, Wolf a Wolf oznámili čtyřnásobné zvýšení výskytu rakoviny u lidí žijících
do 350 metrů od věže mobilních telefonů, v porovnání s obecnou izraelskou populací.
Rovněž oznámili desetinásobné zvýšení obzvláště u žen.
5. Ve studii Naila z Německa, z listopadu 2004, spolupracovalo pět lékařů na vyhodnocení
rizik pro lidi žijící v blízkosti věže mobilních telefonů. Retrospektivní studie byla
vytvořena z historie případů pacient z let 1994 až 2004, a z případů těch, kteří žili
posledních deset let ve vzdálenosti do 400 metrů od místa věže. Výsledky ukázaly, že
poměr nově vzniklých
6. Australská studie zveřejněná v květnu 2005 ukázala, že radiace z věže mobilních telefonů
na vzdálenost 80 metrů způsobuje výrazné změny elektrických proudů v mozku
zkušebních subjektů. Všechny zkušební subjekty uvedly, že se necítily dobře, když byly
ozářeny, a některé uvedly, že jsou vážně nemocné. Podle vědců provádějících tuto studii
je to první důkaz na světě o výrazných změnách elektrických proudů v mozku, měřeno
EEG, způsobovaných základními stanicemi mobilních telefonů na vzdálenost 80 metrů.
Subjekty uváděly symptomy jako hučení v hlavě, zvonění v uších (tinitus), bušení srdce,
připitomělost, úzkost, krátkost dechu, nervozitu, neklid, bolesti hlavy, pocit tepla a
deprese.
Vysílače mobilních telefonů umístěné na školách, hasičských stanicích a
kostelních věžích
Proč by se věž mobilních telefonů umísťovala na kostel, školu nebo hasičskou stanici? Peníze.
Mobilní operátoři platí organizacím velmi slušně, aby nainstalovaly vybavení mobilní věže na
těchto místech. To odstraňuje potřebu, aby si mobilní operátoři najímali nebo kupovali pozemky
nebo budovy, aby tam mohli postavit své vlastní věže. Mohou si prostě pronajmout stávající
struktury od někoho jiného. Toto „nájemné“ se může pohybovat od pár set dolarů po několik
desítek tisíc dolarů měčně. Proč by školní správa nebo církev nemohly použít tyto peníze na
vylepšení svého těsného rozpočtu? Ale převyšuje tento příjem potenciální rizika? Studie říkají, že
absolutně ne.
Dvojnásobný laureát Nobelovy ceny dr. Gerald Hyland, fyzik, musel o věžích mobilních telefonů
říct toto. „Existující bezpečnostní normy pro věže mobilních telefonů jsou naprosto
neodpovídající. Celkem oprávněně zůstává veřejnost ohledně pokusů vlády a tohoto odvětví ujistit
ji, že vše je v pořádku, skeptická, obzvláště s ohledem na neetický způsob, jakým často
symbioticky fungují, aby prosadili své vlastní zájmy.“
Děti mají vyšší míru výskytu leukémie
Dr. Bruce Hocking provedl v australské Sydney studii u dětí žijících v blízkosti televizních a FM
rádiových věží, které byly podobné věžím mobilních telefonů. Zjistil, že u těchto dětí se více než
dvojnásobně vyskytuje leukémie, než u dětí žijících více než deset kilometrů od těchto věží (61).
Takže pokud mobilní operátoři instalují antény na střechách našich škol, opravdu chceme, aby
naše děti seděly v lavicích přímo pod zdrojem této radiace? Známe plně potenciální důsledky pro
vyvíjející se mozek našich dětí? Kolik dětí ve škole již dnes trpí neschopností se soustředit,
poruchou učení a problémy s pozorností? Může zde být spojitost? Mnoho studií ukazuje jasnou
korelaci.
Život blízko vysílačů mobilních telefonů zvyšuje neurologické nemoci
Další studie provedená na obyvatelích žijících v blízkosti nebo pod anténou základní stanice
mobilních telefonů vyprodukovala následující převládající stížnosti: bolesti hlavy (23,5%), změny
u paměti (28,2%), závratě (18,8%), třes (9,4%), příznaky deprese (21,7%) a poruchy spánku
(23,5%). (62)
Vysílače mobilních telefonů ovlivňují zvířata
Věže mobilních telefonů ovlivňují také zvířata. Veterinární škola v Hannoveru v Německu
oznámila, že u krav chovaných v blízkosti věže mobilních telefonů po dva roky došlo
k výraznému snížení dojivosti, mimo dalších zdravotních problémů, včetně abnormálního chování
(63).
Naše komunity nemohou výstavbu věží mobilních telefonů zastavit
Co mohou komunity udělat ohledně instalací věží mobilních telefonů? Bohužel velmi málo.
Federální zákon o komunikacích z r. 1996 byl mezním zákonem, který nařídil rychlý rozvoj
bezdrátové infrastruktury v celé zemi. Sekce 704 tohoto zákona učinila v postatě nemožným, aby
komunity mohly zabránit výstavbě věží mobilních telefonů ve svých oblastech, i přes hrozby pro
veřejné zdraví a prostředí. Tento zákon zakazuje místním vládám, aby zasahovaly a zastavovaly
výstavbu věží mobilních telefonů na základě zdravotních obav nebo obav o životní prostředí.
Bohužel naši vůdci byli tlačeni lobbisty tohoto odvětví, aby schválili legislativu, kde již komunity
a samosprávy nemají kontrolu nad tím, co je nejlepší pro jejich společenství. V této záležitosti
jsme delegovali všechny pravomoci na mobilní operátory. Vláda dokonce dovolila odvětví
mobilních telefonů psát zákony. Zde je citát z Federálního zákona o komunikacích z r. 1996, který
zakazuje státům samosprávám a komunitám zasahovat do instalování věží mobilních telefonů:
„Žádný stát nebo místní samospráva nebo jejich zástupci, nesmí regulovat umísťování, výstavbu a
úpravy zařízení osobních bezdrátových služeb na základě dopadů radiofrekvenčních emisí na
prostředí do té míry, aby tato zařízení odpovídala regulačním požadavkům Komise u takovýchto
emisí.“
Hasiči hlasují za zrušení výstavby věží mobilních telefonů na hasičských
stanicích
V srpnu 2004 Mezinárodní asociace hasičů vyjádřila svůj názor na věže mobilních telefonů a
antény, když odsouhlasila na svém výročním shromáždění rezoluci stavící se proti instalaci antén
mobilních telefonů na nebo poblíž hasičských stanic, dokud nebude provedena důvěryhodná
studie ohledně zjištění bezpečnosti. Oddělení zdraví a bezpečnosti odborů dokončilo recenzi
dostupných vědeckých informací v dubnu 2005. Došli k závěru, že existuje dostatek vědeckých
důkazů, aby se bylo možné postavit proti jakékoliv instalaci antén mobilních telefonů na
hasičských stanicích. Tento závěr byl podpořen dokumentem uvádějícím 49 odkazů a 40 citací.
Mezi některé následky zažívané hasiči v důsledku jejich expozice patřily závratě, ztráta
soustředění, silné bolesti hlavy, spánková deprivace, deprese, zpomalené reakční doby a třes (64).
Zjistěte si, kolik věží a antén je poblíž vašeho domova
Průměrný člověk žije od věže mobilních telefonů do vzdálenosti půl míle.
Zajímá vás, jestli jsou v blízkosti vašeho domova nebo kanceláře nějaké věže mobilních telefonů
nebo antény? Znepokojovalo by vás, pokud byste věděli, že žijete v blízkosti věže mobilního
telefonu nebo anténní věže? Kolik jich je kolem vašeho domova nebo kanceláře? Zjistěte si to
návštěvou internetové stránky www.antennasearch.com. Napište svoji adresu a dostanete seznam
a mapu všech věží a antén v malém poloměru od vaší adresy. Budete překvapeni, až zjistíte, jak
časté tyto věže a antény jsou a kolik jich sedí přímo za rohem. Například na jednu čtvereční míli
v centru Manhattanu je asi 2500 antén.
A nezapomínejte, že ve vesmíru nad vámi obíhá více než 2000 komunikačních satelitů. Ty
sprchují planetu nepřetržitým zářením. Máte nové GPS? Jak si myslíte, že funguje? Dostává své
informace ze satelitu, který ví, kde jste a kam chce jít. Pak vysílá instrukce dolů a neuběhne
vteřina, abychom nebyli ozařováni rádiovým signálem této vymoženosti. Pamatujete na informace
přenášející rádiovou vlnu, kterou jsme probírali dříve? I zde je vytvářena. A nezapomínejte na
všechny vojenské projekty. Myslím, že již jste v obraze. Množství elektroznečištění, kterému jsme
vystaveni denně, je obrovské, a každým dnem stále roste. Kdy se nebudou naše biologické
systémy již s touto zátěží schopny vypořádat? Co se stane pak? Je rostoucí výskyt rakoviny a
nemocí indikátorem, že jsme pomalu dosáhli bodu, kdy to již nemůžeme tolerovat?
Účinky radiace mobilních telefonů na děti jsou horší, než na dospě
Ovlivňuje radiace mobilních telefonů jinak, než dospělé? Rozhodně. Zde je proč. Dětská hlava je
menší, přesto obsahuje více tekutin, než u dospělého. Toto zvýšené množství vody funguje jako
vodič radiace. Navíc lebeční kosti v hlavě dítěte jsou měkčí a tenčí. Měkčí kosti znamenají větší
pronikání radiace do hlavy. Větší pronikání znamená větší škody. A pamatujte, jak děti rostou,
dochází k akumulaci této radiace.
Radiace prostupuje hlavou dě
V r. 1997 dr. Om Ghandi z univerzity v Utahu provedl studie, ukazující, jak radiace prostupuje do
hlavy dítěte mnohem hlouběji, než u dospělého. Její obrázky jsou děsivé.
Penetrace radiace Penetrace radiace Penetrace radiace
do hlavy dospělého do hlavy 10letého dítěte do hlavy 5letého dítěte
Obrázek 1
Děti mají zjevně menší hmotnost. Když jsou vystaveny stejnému množství radiace, jako dospělí,
jsou škodlivé účinky této radiace větší. Děti mají menší váhu, měkčí lebku a více tekutin v hlavě.
To vše umožňuje, aby docházelo k více škodám. Studie na Karolinska Institut ve švédském
Stockholmu zjistila, že děti, které byly vystaveny radiaci již tak slabé, jako jeden miligauss
(1mG), po delší časové období, měly dvakrát větší riziko vzniku leukémie, než je normál (65).
Národní výbor pro radiologickou ochranu (NRPB) vydal v květnu 2000 zprávu, kde se uvádělo,
že „děti mohou být náchylnější na jakékoliv důsledky plynoucí z používání mobilních telefonů,
kvůli tomu, že se jejich nervový systém vyvíjí, jejich tkáň v hlavě absorbuje více energie a jsou za
svého života vystaveny dlouhodobější expozici“.
Silná absorpce radiace mobilních telefonů hlavou
Podle vědců z University of Washington 70 až 80% radiace emitované anténou mobilního
telefonu je absorbováno hlavou (66). To je obzvláště znepokojivé, když vidíme, že děti a
pubescenti používají své mobilní telefony neustále. Dnešní děti budou vystaveny tomuto typu
radiace za svého života mnohem delší dobu, než jejich rodiče. Tudíž expoziční riziko je mnohem
větší.
Mobilní telefony Disney a Sprint Market pro děti
Je opravdu znepokojující, že ve světle mnoha zveřejněných studií, které jsou nyní dostupné a
varují před používáním mobilních telefonů dětmi, hlavní korporace odvětví mobilních telefonů se
zaměřují a cílují svůj marketing na děti stejně. Pohlíží na děti jako na příští velký „trh“ pro
mobilní telefony. Například Disney a Sprint se nedávno spojily v rámci smlouvy za 2 miliardy
dolarů, aby propagovaly a prodávaly mobilní telefony dětem ve věku 8 až 12 let. Další společnosti
drží krok a prosazují podobné programy. Teddyfone Ltd. ve Velké Británii přišla s mobilním
telefonem, který vypadá jako plyšový medvídek. Jejím cílovým trhem jsou děti ve věku šesti až
osmi let. Americký protějšek tohoto mobilního telefonu je nazýván Firefly (světluška).
Samozřejmě, že je nyní k dostání i telefon BarbieTM.
Naše děti budou ovlivněny nejvíce
„Pokud existují rizika, a my si myslíme, že mohou, pak jsou těmi, kdo bude pravděpodobně
nejvíce ovlivněn, děti, a čím mladší děti, tím větší nebezpečí.“ Sir William Stewart, předseda
britské Agentury pro ochranu zdraví, vydal toto prohlášení na tiskové konferenci v r. 2005. Řekl,
že žádné dítě mladší devíti let by nemělo používat mobilní telefon, a všichni mladší šestnácti let
by ho měli používat jen pro nouzové hovory.
Nevíme, jaké jsou dlouhodobé následky radiace mobilních telefonů u dětí. Nádorům může trvat
15 až 20 let, než se projeví, a v té době je často na léčbu již pozdě. Musíme se sami sebe zeptat,
jestli chceme, aby se naše děti tohoto obřího experimentu účastnily. Jistě, ochrana, prevence a
omezování expozice jsou nutné, dokud věda nebude moct potvrdit rizika nebo bezpečnost těchto
produktů.
Důkazy v medicíně, že radiace ze zařízení jako mobilní telefony, bezdrátové telefony a WiFi
vytvářejí nebezpečné a zdraví škodlivé efekty, se nadále vrší. Čas pro opatření je nyní. Mohou na
tom záviset životy našich dětí.


Zdroj:
http://www.knihy-a.cz/18926/mor-tisicileti-mobilni-telefony

© 2008 Logical Health LLC. Všechna práva vyhrazena.
Překlad a publikace v českém jazyce: Internetový portál WWW.OSUD.CZ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Sleduj můj blog!

Translate

中文(简体) Português English (US) Français Deutsch Italiano 日本語 한국어 Русский Español