O všem, co hýbe mým světem

Mein Bild
Innsbruck, Tirol, Austria
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."
~ Zig Zigar ~

"Nerozebírejte pořád, čeho všeho můžete jednou dosáhnout. Raději přemýšlejte, jak moc můžete milovat to, co právě teď děláte."
~ Leo Babauta ~

2. Juni 2012

Mor tisíciletí? Mobilní telefony... část 2.

Zdravotní důsledky spojené s elektromagnetickým zářením
Je opravdu naivní si myslet, že všechno záření, které se pohybuje neviditelně naším tělem denně,
není škodlivé. Celkem naopak. Pokud se neviditelné EMR vlny nemohou pohybovat snadno skrz
betonové zdi budov, jak víme, že činí, budou snadno procházet měkkou tkání našeho těla.
Zamyslete se nad tím. Můžete telefonovat mobilem z přízemí budovy v New Yorku a snadno se
spojit s někým v budově v Los Angeles v Kalifornii. Tento signál prochází mnoha bariérami a
překážkami, jak se spojuje od jedné věže k druhé. A jak se tento mikrovlnný signál pohybuje
neviditelně skrze nás, ICRW, které já je k němu připojena, působí zmatek v naší biochemii.
V důsledku toho se naše společnost stává nemocnější a nemocnější. V podstatě řada studií spojila
dlouhodobou expozici EMR se zvýšeným rizikem mnoha, mnoha nemocí. Zde je jich pár:

Alzheimerova nemoc (15)
Autismus (16)
Parkinsonova nemoc (17)
Onemocnění srdce (18)
Potraty (19)
Mozkové nádory (20)
Leukémie (21)
Únava (22)
Deprese (23)
Porucha imunitního systému (24)
Problémy s učením (25)
Ztráta paměti (26)
Poruchy spánku a nespavost (27)
Bolesti hlavy a migrény (28)
Ztráta soustředění (29)
Snížený počet spermií (30)
Zvýšený krevní tlak (31)
Poškození DNA (32)
Poškození mozkokrevní bariéry (33)
Hormonální nerovnováha (34)
Seznam nemocí, souvisejících s radiací mobilních telefonů a bezdrátovou technologií, je dlouhý, a
tento krátký seznam uvádí jen několik nemocí, které jsou nyní spojovány s radiací mobilních
telefonů a EMR.
ření mobilních telefonů ovlivňuje hormony
Charles Graham, PhD, fyziolog na Midwest Research Institute v Kansas City MO, provedl studie,
ukazující, že elektromagnetické záření mění úrovně hormonů (35). Když byly ženy vystaveny
EMR v laboratoři přes noc, hladina estrogenu se zvýšila. Studie ukázaly, že zvýšená hladina
estrogenu představuje riziko vzniku rakoviny. Rovněž hladina testosteronů u mužů byla po
expozici EMR snížená. Snížená hladina testosteronu byla spojena s rakovinou prostaty a varlat.
Dnes je toho mnoho napsáno o škodlivých účincích „napodobovačů estrogenu“ vytvářených
řadou chemikálií a znečťujícími látkami v prostředí. Skutečně, tyto produkty, které napodobují
účinky estrogenu, mají škodlivý účinek na tělo, protože porušují řádnou hormonální rovnováhu.
Dr. Graham věří, že elektromagnetické záření může odpovídat popisu endokrinního disruptoru
lépe, než mnohé známé napodobovače v prostředí. Cítí, že k tomu dochází proto, že EMR zdá se
působí tím, že fungují na a prostřednictvím hormonů tak protichůdně, jak činí hormony coby
napodobovače.
Po mnoho let byl pacientům s rakovinou prsu na celém světě předepisovaný lék zvaný taxomifen,
aby se zabránilo novému výskytu rakoviny prsu. Ve studii zveřejněné v Electricity and
Magnetism in Biology and Medicine v r. 1998 bylo ukázáno, že tamoxifen ztrácí svoji schopnost
bránit šíření rakovinných buněk, je-li vystaven EMR (36). Množství elektromagnetického záření,
posivěného pro tvorbu tohoto efektu, bylo pouhých 12 miligauss. Toto množství EMR je
vytvářeno, když se doma používají běžné spotřebiče, jako fény, vysavače, otvíráky konzerv,
počítače, mikrovlnné trouby, stolní lampy a elektrické hodiny. Představte si dopady tohoto
zjištění. Ženy, které berou lék, aby jim pomohl zabránit návratu rakoviny prsu, mají svoji
medikaci neúčinnou, poté, co byly vystaveny EMR z běžných domácích spotřebičů!
ření mobilních telefonů brání funkci melatoninu
Studie rovněž prokázaly, že elektromagnetické záření brání vytváření hormonu zvaného
melatonin (37). Melatonin reguluje spánkový cyklus a je vylučován šišinkou mozkovou v mozku.
Je vytvářen asi 90 minut po usnutí. V důsledku toho hladina melatoninu v noci stoupá a během
dne zůstává nízká. Melatonin má mnoho užitečných účinků, ale nejběžnějším je, že reguluje
spánkový cyklus. Když radiace mobilních telefonů, nebo jiné EMR, brání vzniku tohoto
důležitého hormonu, je spánkový cyklus narušen. Mohlo by to být jedním z důvodů, proč tolik lidí
dnes trpí nespavostí? Mohla by být celá řada problémů se spánkem v dnešní Americe důsledkem
veškeré té radiace v našem prostředí? Měli bychom odstranit bezdrátový telefon nebo radiobudík
z nočního stolku u naší postele? Selský rozum by tak radil.
Proč je to důležité? Pokud tělo během noci nedosáhne hlubokých fází spánku, nemůže se
opravovat. Buňky nebudou mít příležitost se zotavit a opravit. Spánek je potřebný proto, aby
k těmto opravným procesům došlo. Přesto dnes 81% mladých lidí ve věku 15 až 20 let spí se
svým mobilním telefonem zapnutým! (38) Vzhledem k významu melatoninu pro naše zdraví
nelze důsledky této statistiky zdůraznit dostatečně.
Studie zveřejněná v časopise Národního institutu pro rakovinu zjistila, že riziko rakoviny prsu u
žen se zvýšilo o 60%, pokud pravidelně pracovaly v nočních směnách (39). Riziko rakoviny
prostaty u mužů se také zvýšilo. Jak k tomu dochází? Světlo zvyšuje hladinu kortizolu. Kortizol je
vytvářen nadledvinkami, které jsou aktivovány světlem. Světlo navíc brání tvorbě melatoninu
šišinkou mozkovou v mozku. Takže kombinace zvýšené hladiny kortizolu, který potlačuje náš
imunitní systém, a snížená hladina melatoninu, který potlačuje vývoj nádorů, vede k podmínkám
příznivým pro potenciální vznik rakoviny. Melatonin je také známým regulátorem estrogenu.
Takže když není melatonin vytvářen v odpovídajícím množství, je odstraněn jeden přirozených
mechanismů těla potlačující estrogen, a důsledkem je převaha estrogenu.
Další důležitou funkcí melatoninu je, že je silným antioxidantem a je velmi účinný při ničení
volných radikálů. Ničení volných radikálů a řádná syntéza DNA umožňuje, aby naše buňky
fungovaly řádně. Jedním ze známých účinků volných radikálů je předčasné stárnutí, a jedním ze
způsobů, jakým jsou volné radikály vytvářeny, je z toxinů v prostředí, kam patří i EMR.
Melatonin také posiluje imunitní systém. Činí tak prostřednictvím své schopnosti zvyšovat
aktivitu zabijáckých lymfocytů imunitního systému. Navíc melatonin také posiluje schopnost
vitaminu D zastavovat růst nádorů. V podstatě schopnost vitaminu D bojovat s nádory je
posilována 20 až 100 násobně (40).
Studie zveřejněná v Journal of Pineal Research v r. 2007 informovala o terapeutických účincích
melatoninu v léčbě snížené kognitivní schopnosti, jak k tomu dochází u Alzheimerovy nemoci,
demence atd. Výsledky ukázaly výrazně větší zlepšení u pacientů čených melatoninem (41). Jak
můžeme vidět, melatonin je důležitý z mnoha důvodů. Jakýkoliv rušivý vliv, jako
elektromagnetické záření, který potlačuje nebo omezuje schopnost těla vytvářet melatonin, by
mohl mít závažné zdravotní důsledky pro každého z nás.
Melatonin zabraňuje tvorbě estrogenu a rakoviny
Studie z r. 2001, provedená japonským Národním institutem pro studium životního prostředí,
odhalila, že buňky rakoviny prsu ošetřené melatoninem začaly opět růst, když byly vystaveny
elektromagnetickému záření! (42) Zjištění ukázala, že signální systém buněk byl narušen, omezen
nebo bránil komunikaci mezi buňkami. Takže buňky nebyly schopny spolu účinně komunikovat,
a to ovlivnilo jejich schopnost reagovat na výzvy z hrozby z životního prostředí.
Možná jednou z nejdůležitějších funkcí melatoninu je, že brání uvolňování estrogenu a potlačuje
vývoj rakoviny prsu (43). Sedmdesát procent rakovin prsu dnes je citlivých na estrogen. Když
EMR brání uvolňování melatoninu, aktivita nejvíce chránícího hormonu těla je ztracena. Navíc
další studie ukázaly, že snížená hladina melatoninu, po potlačení v důsledku elektromagnetického
ření, způsobila řadu dalších zhoubných nádorů, včetně rakoviny prostaty, melanomu a rakoviny
vaječníků.
Kauzální spojitost mezi rakovinou prsu a EMR je hlášena stále. Dr. Patricia Coogan z Bostonské
univerzity veřejného zdraví oznámila zvýšení rizika rakoviny prsu o 43% u žen, které pracovaly
v oblastech, kde docházelo k vystavování magnetickým polím (44). K takovým zaměstnáním patří
elektrikář, pracovník rozvodných sítí, zavádění telefonů, elektroinženýr a lidé, kteří pracují blízko
sálových počítačů. Toto zvýšené riziko bylo přímo spojeno s potlačením melatoninu EMR.
Existují také obavy, že toto zvýšené riziko rakoviny prsu se neomezuje jen na ženy. Byl
pozorován až šestinásobný výskyt rakoviny prsu u mužů, kteří pracují v technické správě, na
rozvodnách a opravují telefonní sítě (45).
Mobilní telefony ovlivňují mužskou plodnost
Nedávná studie zveřejněná prestižní Clevelandskou klinikou ukázala spojitost mezi slabou
tvorbou spermií a řadou hodin denně strávených používáním mobilního telefonu muži. Muži, kteří
používají mobilní telefon více než čtyři hodiny denně, mají výrazně nižší počet spermií, a kvalita
těchto spermií se výrazně zhoršila (46). Lékaři věří, že toto poškození mohlo být způsobeno
radiací emitovanou mobilními telefony. Muži, kteří používali mobilní telefon více než čtyři
hodiny denně, měli o 25% nižší počet spermií, než muži, kteří mobilní telefon nikdy nepoužívali
(47). Navíc kvalita spermií byla ovlivněna nepříznivě. Schopnost spermií plavat byla snížena
výrazně. Navíc byl zaznamenán 50% pokles v počtu řádně vytvořených spermií (48). Počet
spermií, pohyblivost, životaschopnost a zjev, to vše bylo výrazně ovlivněno.
Je moudré, aby muži (a ženy) nenosili mobilní telefon na opasku nebo v kapse blízko u těla. Ani
by neměli pracovat na notebooku, který mají na klíně.
Mobilní telefony zneprovozňují mozkokrevní bariéru během dvou minut
Mozkokrevní bariéra je choulostivá membrána, která dělí mozek od zbytku těla a filtruje dodávku
krve do mozku. Tato filtrovací membrána udržuje toxiny a škodlivé proteiny, které by se mohly
vyskytnout v krvi, mimo, aby se nedostaly do kontaktu s citlivou mozkovou tkání. Výzkum
prokázal, že hovor mobilním telefonem již pouhé dvě minuty mozkokrevní bariéru neprovozní
(49). Ve studiích provedených neurologem dr. Leif Slafordem bylo zjištěno, že toxiny a škodlivé
proteiny mohou projít z krve do mozku, když je mobilní telefon zapnutý. Je pozoruhodné, že
nemoci, jako roztroušená skleróza a Alzheimerova nemoc, jsou spojovány s tím, že se v mozku
nacházejí nežádoucí proteiny.
Je to jako řídit opilý
Americké ministerstvo energetiky zjistilo, že používání mobilního telefonu při řízení vážně naruší
paměť a reakční dobu. V podstatě je toto narušení tak vážné, že je to podobné řízení v opilosti.
Navíc výzkumníci univerzity v Torontu zjistili, že rušivé účinky hovoru mobilním telefonem při
řízení trvají až 15 minut po ukončení hovoru (50). Tento efekt byl stejný, ať již řidič používal
hand free nebo ne. Mnoho zemí se nyní chystá připojit se k Anglii, Španělsku, Izraeli, Švýcarsku
a Brazílii, a chtějí omezit nebo zakázat řidičům telefonovat.
Radiace z mobilních telefonů je zdrojem stresu
Mimo stresu a nepřetržitého narušení duševních funkcí mohou mobilní telefony způsobit fyzickou
stresovou reakci v těle. Když tělo zažívá stresovou událost, je spuštěna reakce „bojuj nebo uteč“.
Z nadledvinek jsou uvolněny jisté stresové hormony, z nichž prvním je adrenalin. Většina z nás je
s působením adrenalinu obeznámena: rychlý srdeční tep, zvýšená úroveň energie, zvýšený krevní
tlak, stažení svalů, rychlé dýchání atd. Tyto efekty nejsou škodlivé, pokud k nim dochází pouze na
krátkou dobu. Ale co stresová reakce, která adrenalin uvolňuje nepřetržitě, jak k tomu dochází
v důsledku neustálé expozice radiaci mobilních telefonů? Očividně to po delší době zdravé
nebude. Druhou chemikálií uvolňovanou při stresové reakci nadledvinkami je hormon zvaný
kortizol. Kortizol je přirozenou tělesnou formou kortizonu. Je nezbytný pro mnoho údržbářských
funkcí v každodenním životě. Když je naše tělo chronicky stresováno, uvolňuje se zvýšené
množství kortizolu.
Následně vysoké množství kortizolu otlačuje imunitní systém, roste hladina krevního cukru a
může dojít k nespavosti. Nakonec, po dlouhodobém nepřetržitém stresu, se nadledvinky stávají
unavenými. Následně je narušena schopnost reagovat řádně na stresové situace. Podrážděnost,
únava, vztek, vztek za volantem, vysoký krevní tlak, ztráta kontroly nad hladinou cukru v krvi,
snížená funkce štítné žlázy a přibývání na váze je několik z mnoha nemocí, které mohou být
důsledkem tohoto stavu.
Potraty a vysoký krevní tlak způsobený EMR
Krevní tlak lze zvýšit jednoduše tím, že se vystavíme působení mobilního telefonu. Německá
studie, zveřejněná v Lancet, uvedla, že krevní tlak se u skupiny dobrovolníků zvýšil, když byly
náhodně zapínány a vypínány mobilní telefony, aniž by o tom účastníci věděli (51). Potraty byly
s expozicí elektromagnetickému záření spojeny také. V jedné z mnoha studií, které byly
provedeny v této oblasti, se ukázalo, že tisícovka těhotných žen zaznamenala zvýšení rizika
potratu o 180%, když byly vystaveny periodickým magnetickým polím o síle pouhých 16
miligauss (52).
Radiaci nemůžeme uniknout
Výzkumníci prokázali, že člověk nemusí vlastnit mobilní telefon, aby vyl vystaven
elektromagnetickému záření. Každého z nás obklopuje tolik uživatelů mobilních telefonů, kteří
svými mobily volají. Že jsme nepřetržitě vystaveni záření, protože tyto mobilní telefony se spojují
s věžemi mobilních telefonů a dalšími volajícími. Navíc nyní existují všude bezdrátové sítě. A je
to horší, než pasivní kouření, protože tyto rádiové vlny jsou neviditelné. Nemusíte vlastnit mobilní
telefon, nebo ho používat nějak často. Ale vždy existuje někdo kolem vás, kdo mobilní telefon
nebo bezdrátovou síť používá. A všechny tyto mobilní telefony a bezdrátové sítě emitují signály,
nebo radiaci, aby si udržely spojení. Takže signály jsou všude a každičký z nás se nachází
v křížové palbě. Prostě není úniku.
Mobilní telefony nebyly před započetím prodeje nikdy testovány na
bezpečnost
Když se mobilní telefony v r. 1983 dostaly na trh, stalo se tak bez toho, aby předtím došlo
k nějakému testování bezpečnosti. Jak to bylo umožněno? Normálně je vyžadováno, aby jakékoliv
spotřebitelské zařízení, které emituje radiaci, prošlo specifickými bezpečnostními testy, aby se
zjistilo, jestli představují nějaké riziko pro populaci. Ale na základě informací z odvětví mobilních
telefonů dostaly mobilní telefony z jakéhokoliv testování výjimku. Informace poskytnuté
odvětvím mobilních telefonů vládě v té době uváděly, že jediné poškození, které by mohlo
vzniknout z tohoto typu radiace, souvisí s efektem zahřívání biologických tkání. Protože všechny
mobilní telefony měly tak nízký výkon, nebylo možné, aby biologickou tkáň zahřívaly. Proto
vláda udělila mobilním telefonům z testování na bezpečnost výjimku. Při tvrzeních odvětví
mobilních telefonů byla jako příklad používána mikrovlnná trouba. Mikrovlnná trouba vytváří
mikrovlny, tj. radiaci, která osciluje na velmi vysoké frekvenci. Tyto mikrovlny jsou také
poháněny velmi výkonným zdrojem. Když je do mikrovlnné trouby umístěno jídlo, ta způsobuje,
že se molekuly vody v jídle pohybují velmi rychle. Tato zvýšená aktivita vytváří tření, které pak
vytváří teplo. Když k tomu dochází dostatečně dlouho, jídlo se začne vařit. Je to celkem
jednoduchý proces. Očividně, vystavování lidského těla těmto mikrovlnám by nebylo moudré,
protože efekt zahřívání by nakonec lidskou tkáň zahřál a zničil. Takže aby učinili mikrovlnnou
radiaci používanou mobilními telefony bezpečnou, výrobci prostě snížili výkon používaný pro
napájen těchto frekvencí. Protože výkon používaný mobilními telefony byl o tolik nižší, než je
tomu u mikrovlnné trouby, k efektu zahřívání nedocházelo. Proto byly mobilní telefony
považovány za bezpečné. Důvodem bylo, že když je používán jen malý výkon a není dostatečně
silný, aby zahřál lidskou tkáň, pak nedojde k žádnému poškození. Žádné teplo, žádné poškození.
A to byl předpoklad, který byl použit federální vládou, aby umožnila prodej a výrobu mobilních
telefonů. Stávající normy pro bezpečnou expozici radiaci jsou založeny výhradně na tomto
zahřívání, či termálním efektu. Nikdy nebylo provedeno žádné testování, jestli samotné frekvence
mohou být škodlivé, či ne. To bylo ponecháno na náhodném objevu. Je to gigantický experiment,
kterého se dnes účastní každý uživatel mobilního telefonu. Nyní víme, že mechanismus
způsobující poškození, není termální či zahřívací efekt na tkáň, ale je to něco subtilnějšího, a
dokonce ještě škodlivějšího.
Telefonní společnosti vě
V r. 1993 měl Larry King ve své show hosta jménem David Reynard z Tampy na Floridě. Během
show pan Reynard vypustil bombu, která spustila jednu z nejvíce šokujících kontroverzí v historii
televize. Uvedl, že podává žalobu na mobilní operátory a viní je z toho, že jeho žena, Susan,
zemřela na mozkový nádor, způsobený opakovaným používáním mobilního telefonu. Toto
obvinění způsobilo, že akcie operátorů se rychle propadly. Vyvolalo to kongresová vyšetřování a
odvětví mobilních telefonů se snažilo zachránit si tvář. Ve snaze ujistit veřejnost a vládu odvětví
mobilních telefonů souhlasilo, že provede dlouhodobý výzkum, aby prokázalo, že mobilní
telefony jsou bezpečné. Po veřejných slyšeních senát tuto problematiku předložil jak odvětví
mobilních telefonů, tak Úřadu pro potraviny a léky. FDA byla agentura zodpovědná za schválení
mobilních telefonů. Aby se s obviněními vypořádal a aby přinesl důkazy, odvětví mobilních
telefonů dobrovolně nabídl provést dlouhodobý výzkum, aby dokázalo bezpečnost mobilních
telefonů. Nicméně nabídli to pouze za podmínky, e FDA odsouhlasí, že je nebude regulovat,
dokud nebude výzkum dokončen. A tak proces začal.
Jako první krok si odvětví mobilních telefonů najalo vhodné lékařské a vědecké výzkumníky, aby
provedli studii, která se měla stát největší svého druhu, která kdy byla ohledně bezpečnosti
mobilních telefonů provedena. Odvětví mobilních telefonů tento výzkumný projekt financoval
28,5 miliony dolarů ze svých vlastních peněz. Protokol si vyžadoval, aby byla každá provedené
studie duplicitně provedena nejméně dvěma laboratořemi. Výzkumní protokoly byly před
začátkem recenzovány. Navíc i předběžná data byla před interpretací recenzována, a koneč
zprávy a data byly recenzovány v závěru procesu. Podniklo se vše, aby se zajistilo, že této studii
nebude moct být nic vytknuto, a aby výsledky této studie byly důvěryhodné a nebyly podjaté,
kvůli tomu, že to financovalo odvětví.
Smrtící fakta z vlastní studie odvětví mobilních telefonů
V r. 1999 byly výsledky výzkumu zveřejněny. Následující souhrn je ocitován římo ze zprávy:
1. Úmrtnost na rakovinu mozku u lidí používající ruční mobilní telefon bylo vyšší, než
míra výskytu rakoviny u těch, kteří používali telefonu nedržené v ruce, které byly
vzdáleny od jejich hlavy.
2. Riziko akustického neuromu, benigního nádoru sluchového nervu, bylo o 50% vyšší
u lidí, kteří oznámili, že mobilní telefon používají šest let a déle.
3. Riziko vzácných neuro-epiteliálních nádorů na vnější straně mozku bylo u uživatelů
mobilních telefonů, v porovnání s neuživateli, více než dvojnásobné.
4. Existuje jistá korelace mezi nádory vyskytujícími na pravé straně hlavy a
používáním telefonu u pravé strany hlavy.
5. Laboratorní studie hledající schopnost radiace z antény mobilního telefonu…
způsobit funkční genetické poškození byly rozhodně pozitivní.
Jinými slovy, výzkum zjistil genetické poškození, průniky mozkokrevní bariérou, buněčnou
dysfunkci a ztrojnásobení rizika výskytu vzácných neuro-epitelálních nádorů a vzácných
mozkových nádorů u lidí, kteří mobilní telefony používali, na rozdíl od lidí, kteří mobilní telefony
nepoužívali. V podstatě nádory dokonce korelovaly se stranou hlavy, ke které si subjekty
používající telefon přikládali telefon nejčastěji. Celkově bylo odvětvím mobilních telefonů
financováno 56 studií, a zúčastnilo se jich více než 200 vědců a lékařů z celého světa.
Zjištění výzkumy byla oznámena šéfům odvětví mobilních telefonů, s doporučením, aby toto
odvětví informovalo veřejnost a umožnilo uživatelům začít s bezpečnostními opatřeními, dokud
nebude provedeno více výzkumů. Podrobný popis celého příběhu lze najít v knize, které
chronologicky uvádí události, ke kterým došlo. Knihu, s názvem Mobilní telefony: Neviditelná
rizika v bezdrátovém věku, lze nalézt ve většině knihkupectví. Šokující částí celého tohoto
procesu je, že navzdory konkrétním recenzovaným nálezům, které tento výzkum přinesl, odvětví
mobilních telefonů se rozhodlo s těmito informacemi na veřejnost nejít.
A je toho více.

Zdroj:
http://www.knihy-a.cz/18926/mor-tisicileti-mobilni-telefony

© 2008 Logical Health LLC. Všechna práva vyhrazena.
Překlad a publikace v českém jazyce: Internetový portál WWW.OSUD.CZ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Sleduj můj blog!

Translate

中文(简体) Português English (US) Français Deutsch Italiano 日本語 한국어 Русский Español