O všem, co hýbe mým světem

Mein Bild
Innsbruck, Tirol, Austria
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."
~ Zig Zigar ~

"Nerozebírejte pořád, čeho všeho můžete jednou dosáhnout. Raději přemýšlejte, jak moc můžete milovat to, co právě teď děláte."
~ Leo Babauta ~

3. Juni 2012

Mor tisíciletí? Mobilní telefony... část 3.

Bývalý výzkumný vědec Motoroly uznává problém s radiací
Robert Kane, PhD., bývalý hlavní výzkumný vědec Motoroly a člen technické sekce, řekl toto:
„Nedávný výzkum demonstroval, že dokonce i krátkodobá expozice radiačním energetickým
hustotám vycházejícím z blízkosti mobilního telefonu stačí, aby se pozměnily vzory mozkových
vln, ovlivnila krátkodobá paměť a modifikovala schopnost jedince vykonávat fyzické úkony, jako
třeba řízení auta.“ A pokračoval: „Dostupný výzkum naznačuje, že fungování přenosného
mobilního telefonu poblíž vystaví neuživatele radiaci, z níž část se dostane do mozku neuživatele
na úrovních vyšších, než je nezbytné pro vyvolání nežádoucích biologických následků, dokonce i
když je telefon dále, než tři metry od neuživatele.“
Překlad: Radiace mobilních telefonů vás bombarduje, ať již telefonujete sami, nebo ne. Můžete jet
ve svém autě, jíst v restauraci, sledovat hru nebo navštívit koncert, a budete ozářen hovory
mobilního telefonu někoho jiného, ať to již víte, nebo ne. Není úniku. Není to jen mozek
volajícího, který je ozařován; jsou to také všichni v okolí volajícího. Tyto informace pochází
přímo od bývalých hlavních výzkumných vědců Motoroly.
Co jsou SAR? Jsou průvodcem k bezpečnosti mobilních telefonů?
SAR znamená „specifická míra absorpce“. Jde o komplexní měření, kolik radiace prochází tkání
během specifikovaného časového úseku. Jinými slovy, měří se tím míra absorpce EMR tělem.
Když biologická tkáň absorbuje EMR, může to vést k narušení buněčných funkcí. Až do r. 1993
nikdo nikdy nepozoroval, že dochází k mnoha zahřívacím efektům u SAR nižší než 40 wattů na
kilogram. Mobilní telefony fungují s výkonem asi 0,6 wattů a dosahují SAR méně než 2 watty na
kilogram, což se jeví být bezpečnou úrovní. Opět, to bylo zdůvodnění použité, když vláda udělila
výjimku, že mobilní telefony nemusí procházet jakýmkoliv testováním a nemusí podléhat žádné
regulaci. Dokud byly SAR takto nízké a nedocházelo k žádnému zahřívacímu efektu,
předpokládalo se, že biologická tkáň nemůže v souvislosti s mobilními telefony utrpět žádné
poškození. Nyní víme, že to byl mylný předpoklad.
Všechny mobilní telefony dnes uvádějí hodnotu SAR. Ta se mírně liší telefon od telefonu.
Nicméně je dobré vědět, že hodnota SAR vašeho mobilního telefonu je minimální, protože
všechny mobilní telefony vyráběné dnes musí splňovat normu stanovenou FCC – 1,6 wattu/kg či
nižší. Řečeno toto, je stále dobré kupovat si mobilní telefon s hodnotou SAR co nejnižší, aby se
minimalizovala absorbce radiace, když máte mobilní telefonu blízko své hlavy. Ale SAR měří
pouze intenzitu elektromagnetického pole. Mějte na paměti, že SAR neměří pulzaci či oscilač
působení vln. Například vlnová frekvence či pulz by mohl být dostatečně nízký, aby napodoboval
elektrickou aktivitu samotného mozku, a tím působil poškození, ale mobilní telefon by přesto měl
nízkou hodnotu SAR. Takže vězte, že v tomto případě má hodnota SAR jen malý význam. SAR
mohou mít užitečné uplatnění u mikrovlnných trub, ale pro mobilní telefony prostě nejsou
adekvátní, protože k zahřívacímu efektu nedochází, dokud SAR nedosáhne 20 až 25 wattů na
kilogram. Je také důležité pochopit, že SAR se v žádném případě nezaobírá mechanismem
poškozování, které je způsobováno informace přenášející rádiovou vlnou. Hodnotu SAR pro váš
konkrétní telefon lze najít na internetové stránce FCC www.sarvalues.com.
Pravda o náhlavních soupravách
Náhlavní soupravy byly propagovány jako účinná metoda snížení expozice EMR, které je
vytvářeno mobilním telefonem. Protože oblak radiace poblíž pole mobilního telefonu vyzařuje do
vzdálenosti dvanácti až patnácti centimetrů od antény mobilního telefonu, stává se nezbytným
buď a) nějakým způsobem radiaci změnit, aby byla pro tělo neškodná, nebo b) dát telefon dál od
hlavy, při hovoru nejméně 15 až dvacet centimetrů. Při vyhodnocování účinnost náhlavních
souprav musíme mít na paměti dva mechanismy poškozování, které jsou mobilními telefony
vytvářeny. Zaprvé, je tu informace přenášející rádiová vlna (ICRW), která je vytvářena, když
mluvíme nebo posíláme textovou zprávu. Oba tyto mechanismy mohou tělu způsobit škody.
Používán náhlavní soupravy zcela určitě expozici oblaku poblíž pole. Ale náhlavní souprava
neudělá nic se snížením škod způsobovaných informace přenášející rádiovou vlnou. A ani funkce
hlasitého odposlechu. Navíc ne všechny náhlavní soupravy jsou pro používání bezpečné. Mnoho
drátových náhlavních souprav ve skutečnosti přitahuje radiaci k hlavě tak, že fungují jako anténa,
tj. dráty soupravy mohou ve skutečnosti přitahovat okolní radiaci do bezprostřední oblasti hlavy.
V podstatě bylo oznámeno, že drátové náhlavní soupravy mohou zvýšit expozici radiaci u hlavy
300 krát! (53) Trubičkové náhlavní soupravy v tomto ohledu pomáhají, ale stále neudělají nic se
škodami způsobovanými informace přenášející rádiovou vlnou. Pokud musíte používat náhlavní
soupravu, používejte trubičkovou. Aspoň tímto způsobem se vypořádáte s jedním z poškozujících
mechanismů, protože se vyhnete „efektu antény“, vytvářenému drátovými náhlavními
soupravami. Jen si prostě pamatujte, že náhlavní souprava vás nechrání před informace přenášející
rádiovou vlnou. Nelze se na ni spolehnout jako na dokonalou ochranu.
Bluetooth blues
Náhlavní soupravy Bluetooth jsou ještě horší, než konvenční soupravy. Zde je proč. Technologie
Bluetooth je bezdrátová technologie, ve které bylo drátové spojení nahrazeno přijímačem a
vysílačem, a toto spojení komunikuje na frekvenci 2,4 gigahertz. To je stejná frekvence používaná
mikrovlnnou troubou. Nicméně výkon používaný pro vysílání těchto frekvencí je velmi nízký.
V podstatě je síla signálu pouze asi 1 miliwatt, přičemž mobilní telefon může fungovat při signálu
až do tří wattů (54). Takže nižší výkon použitý u technologie Bluetooth omezuje dosah asi na 10
metrů. Ale je zde problém. Když je na hlavě nošeno sluchátko, je zapnuto nepřetržitě. A ačkoliv je
výkon menší, je expozice radiaci nepřetržitá, dokonce i když nedochází k žádné konverzaci. U
mobilního telefonu ho aspoň odložíte, když hovor dokončíte. Ne tak sluchátko Bluetooth.
Zadruhé, je to bezdrátové spojení. Z toho, co bylo řečeno o tom, jak nás radiace mobilního
telefonu poškozuje, víme, že když mluvíme nebo posíláme informace přes spojení Bluetooth
jakéhokoliv druhu, jsme vystaveni informace přenášející rádiové vlně. A je to tato vlna, která
způsobuje poškození. Takže zařízení Bluetooth nejsou o nic bezpečnější, než bezdrátová zařízení,
a, v podstatě, mohou být nebezpečnější, v důsledku nepřetržité expozice radiaci na hlavě.
Zde je další otázka. Nedochází se sluchátkem Bluetooth nošeným v uchu a radiací emitovanou
nepřetržitě k poškozování sluchového nervu, nebo možná dokonce k poškození vnitřního ucha?
Poškodí tato nepřetržitá expozice nějakým způsobem sluch? To jsou otázky, které zůstávají
nezodpovězené.
Bezdrátové telefony jsou nebezpečnější, než mobilní telefony
Bezdrátové telefony nejsou o nic bezpečnější, než mobilní telefony. V podstatě některý
zveřejněný výzkum prokázal, že bezdrátové telefony jsou třikrát nebezpečnější, než mobilní
telefony! (55) Zde je proč. Bezdrátový telefonu používá pro své fungování základní stanici. Tato
základní stanice funguje jako malá věž mobilních telefonů posazená doma nebo v kanceláři.
Základní stanice nepřetržitě emituje pulzující mikrovlny při plném výkonu, dokud je zapojena do
zásuvky. Činí tak, aby mohla udržet signál a komunikovat se sluchátkem(ky). To znamená, že
všichni v tomto domě nebo kanceláři jsou vystaveni nepřetržitému vysílání mikrovln, ať se již
telefon používá, nebo ne. Novější bezdrátové telefony nyní používají novější technologii zvanou
DECT, což znamená Digitálně zesílená bezdrátová telekomunikace. Signál z telefonu DECT
vysílá na 2,4 nebo 5,8 gigahertzích nepřetržitě. Toto nepřetržité vysílání frekvencí telefonů DECT
je to, čím se liší od starších modelů. A protože mnoho bezdrátových telefonů je často umístěno
blízko postele na nočním stolku, jsou jedinci, kteří v jejich blízkosti spí, neustále vystaveni
pulzující elektromagnetické vlně, která má sílu elektrického pole asi 6,5 voltů na metr (56). Jaký
to má význam? Studie z Nového Zélandu uvedla, že u obyvatel žijících v blízkosti AM a FM
rádiové věže došlo ke zvýšení výskytu jak chronické únavy, tak problémů se spánkem (57).
Nejvyšší síla pole naměřená u věže byla 2,66voltů/metr, což bylo výrazně méně, než u
bezdrátového telefonu DECT. Další studie ze Schwarzenburgu ve Švýcarsku uvedla, že 55%
obyvatel žijících v blízkosti krátkovlnného rádiového vysílače uvedlo symptomy poruchy spánku
a 35% uvedlo plnou nespavost (58). Výzkumníci byli schopni vysílač během různých nocí zapínat
a vypínat. Symptomy se značně snížily, když byl vysílač vypnutý. Německá Federální agentura
pro ochranu před radiací uvedla, že bezdrátový telefon DECT je často nejsilnějším jediným
zdrojem radiace v domácnostech. Freiberská výzva z října 2002, dokument podepsaný více než
130 lékařskými praktiky z německé lékařské organizace medicíny prostředí zvané IGUMED,
vyzývala k zákazu bezdrátových telefonů DECT v předškolních zařízeních, školách, nemocnicích,
pečovatelských domech a ve veřejných budovách.
Podstatné je, že je mnohem bezpečnější, když se vrátíte k používání normálního telefonu.
Dětské monitory mohou ublížit vašemu dítěti
Vystavujeme novorozence riziku tím, že do jejich ložnic umísťujeme monitorovací zařízení?
Někteří vědci říkají, že je to zbytečné vystavování radiaci. Radiace vytvářená některými dětskými
monitory může dosáhnout až šesti voltů na metr, což je dvakrát více, než je radiace ve vzdálenosti
do 100 metrů od věže mobilních telefonů (59). Britská spotřebitelská skupina Powerwatch
vyzývala rodiče, aby přestali používat dětské monitory DECT. „Máme spoustu zpráv od rodičů,
že jejich děti nespaly dobře a velmi brečely, když používali monitory DECT, ale byly v pořádku,
když se nepoužíval žádný dětský monitor,“ uvedla agentura (60).

Zdroj:
http://www.knihy-a.cz/18926/mor-tisicileti-mobilni-telefony

© 2008 Logical Health LLC. Všechna práva vyhrazena.
Překlad a publikace v českém jazyce: Internetový portál WWW.OSUD.CZ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Sleduj můj blog!

Translate

中文(简体) Português English (US) Français Deutsch Italiano 日本語 한국어 Русский Español