O všem, co hýbe mým světem

Mein Bild
Innsbruck, Tirol, Austria
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."
~ Zig Zigar ~

"Nerozebírejte pořád, čeho všeho můžete jednou dosáhnout. Raději přemýšlejte, jak moc můžete milovat to, co právě teď děláte."
~ Leo Babauta ~

28. Mai 2012

Pravý význam očkování

MUDr. Ludmila Eleková se vyjadřuje k očkování:


1.č. - Poruchy vývoje a imunity u dětí
aglická verze - graf snížení výskytu a úmrtnosti na infekční nemoci
2.č. - Očkování proti polio (dětská obrna, poliomyelitis)
3.č. - Vliv na imunitu a nervový systém
4.č. - Absurdnost standardních vědeckých postupů - mechanismus poškození
Obsah vakcín - Vaccine Ingredients: Formaldehyde, Aspartame, Mercury, etc.
"Autismus je uveden jako nežádoucí účinek na příbalovém letáku DTaP vakcíny Tripedia. Uvádí se v něm: „nežádoucí účinky hlášené během používání vakcíny po schválení zahrnují idiopatickou trombocytopenickou purpuru, SIDS, anafylaktické reakce, celulitis, autismus, epilepsii grand mal, encefalopatii, hypotonii, spavost a zástavu dýchání.“ (http://www.vaccineshoppe.com/image.cfm?doc_id=5966&image_type=product_pdf). Pozn.: americký příbalový leták má 13 stran drobného hustého textu, český příbalový leták Infanrixu má pouze 6 stran. Jaké informace v něm asi chybí?" zdroj
7.č. - Jak se zachovat při nemoci
8.č. - Léčba PVS (postvakcinační syndrom)

Proč je autismus na vzestupu

Vydané knihy:
G.Buchwald - Očkování - obchod se strachem
A.Strunecká - Doba jedová
A.Strunecká - Přemůžeme autismus?
F.Nagy - Seznámení s novou medicínou - Rakovina aj. ve světle objevů Dr. Ryke Hamera
+ Úryvek z knihy: Seznámení s novou medicínou
N.Z.Miller - Co možná nevíte o očkování (polio)
Autismus - Nedávejte do hrobu motýla živého
Dr.T.Smits - Autism; Beyond despair

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Sleduj můj blog!

Translate

中文(简体) Português English (US) Français Deutsch Italiano 日本語 한국어 Русский Español